mandag 22. januar 2018

Noe er sykt med Norge

Mediene og politikerne snakker om uønsket kyssing
21 januar 2018 Jan Hårstad
Pål Steigan skrev en uhyre viktig artikkel om Jeløya-erklæringens forsvars og utenrikspolitikk på sin blogg 17 januar 2018.

Dagen etter kom Per L.Lindtner med en like viktig artikkel om forberedelsene til storkrigen mot Russland med Norges aktive medvirkning. Begge de to nevnte artiklene går inn til beinet av hva det nå dreier seg om for Norge: opprustning og delaktighet i imperialistisk krig på et nytt og høyere nivå.

Så naiv er jeg at jeg trodde disse artiklene ville utløse en omfattende kommentardebatt, men faktisk er det knapt noen debatt i det hele tatt. Og går du inn på nettsidene til Rødt eller SV, ser du heller ikke spor av det temaet vi her snakker om: våpenindustriens enorme vekst i Norge og som komponent i USA/Natos kriger.

De viktige spørsmålene skal det ikke snakkes om, de skal heller ikke sees eller høres. Da blir alt så koselig.

Den webben som holder oss orientert om hva som skjer på den norske militærfronten finnes ikke til venstre, men er Nato-loyale » Aldri mer» som kontinuerlig underretter oss om horrible saker.

Kongsberggruppen og amerikanske Raytheon samarbeider på en rekke områder og nå er norskutviklede Naval Strike Missilene klare til å utplasseres på opptil 60 amerikanske fregatter og krigsskip. Det dreier seg her om et salg i milliardklassen.

Med 268 milliarder kroner til de amerikanske nye F-35 samt andre satsninger, får vi den situasjonen at Norge kanskje har verdens høyeste militærutgifter pr innbygger i hele verden.

Men her redegjør Aldri Mer om at en politiker fra AP, en Eirik Sivertsen, angriper denne militærregjeringen Solberg fra høyre og kan ikke fort nok få 2% av BNP til forsvaret. Alle disse gamle raddissene fra Rødt-miljøet som nå jobber intenst for å redde Nato-sosialdemokratiet, nevner ikke Eirik Sivertsen innsatser i Forsvars og Utenrikskomiteen.

SVs Kari Elisabeth Kaski (Foto: Marius Nyheim Kristoffersen)

Kaski fra SV er også vara i en slik komite, men hører vi noe fra henne eller andre fra Nei til Nato-partier? Som en kommentator i Klassekampen bemerket: SV ser ut til å ha funnet seg gode sitteplasser i Natoisering av landet.

Når man har sagt at man er imot Atombomber, kan gjerne Nato flytte dem fram rundt Russlands grenser. Det blir noe annet.

USAs satsning på omdannelsen av Rygge til 10.3 millioner dollar er heller ikke noe norsk offentlighet interesserer seg for. USA sender Javelin rakettsystem til Ukraina og Aftenposten redegjør for at dette er defensive våpen.

Tyskland er så desperat etter å bli en militær stormakt at de nå har igangsatt en vervekampanje til 6,5 millioner Euro for å fange opp ungdom, gutter og jenter helt ned til 16 år!! I 2017 var det 2128 rekrutter til Bundeswehr under 18 år. Merkel-Jugend?

Jeg brakte på bane en informasjon fra Der Spiegel om at Bundesmarine har tenkt det slik at de nye tysk-norske Ubåtene laget i samarbeid med Kongsberggruppen-Thyssenkrupp, skal ha en blandet tysk-norsk besetning.Ingen interesse for det.

Knapt noe av det som er sentralt og viktig for den norske nasjonens framtid løftes fram i lyset og til debatt.

Er dette en reprise på Norge anno 1939-40?

Dette bildet er fra 8. april 1940, dagen før det nazistiske angrepet på Norge. Det var kø utenfor Stortinget da en diskuterte om smør i margarinen.

Faktum er at de norske stortingspolitikerne i begynnelsen av april 1940 diskuterte hvor mye smør det skulle være i margarinen.

Det ser faktisk ut som det går mot reprise. Seksuallivet til politikere er nå det aller viktigste som har rammet Norge og kanskje vil den debatten fortsette helt til det begynner å smelle rundt oss.

HorrorNorwegen.
HorrorNorway.

Finnes det noen vei tilbake fra militærregjeringen Solberg?

Jeg har mine tvil.

Bilder/tekst: Knut Lindtner